Skip to main content

Wszyscy są na Home Office, a biuro stoi puste?

Myślisz o podniesieniu efektywności pracy?

Mamy rozwiązanie win/win dla organizacji i pracowników!

Nie my pierwsi mówimy o tym, że praca z pracownikiem "face to face" w wielu kluczowych momentach jest o wiele skuteczniejsza niż zdalna interakcja. Przykłady?

 1. Integracja nowego pracownika do działającego od jakiegoś czasu zespołu z własną mini kulturą.
 2. Integracja zespołów między sobą w dużych organizacjach.
 3. Obserwacja przez przełożonego i wychwytywanie wyzwań poszczególnych pracowników na wstępnych etapach.
 4. Post-COVIDowe rozluźnione tempo pracy (brak chęci).
 5. Obniżona efektywność starych benefitów przyciągających pracowników do biura.

Jak rozwiązać powyższe wyzwania?

W naszym przekonaniu doskonałym rozwiązaniem będzie Biurowa Strefa Zdrowia - odpowiednio urządzona przestrzeń, w której pracownicy będą mogli wykonywać różnorodne ćwiczenia ruchowe i siłowe.

DSCF4740

Dlaczego nie nazywamy ich "biurową siłownią". Wynika to z tego, że są specjalnie dostosowane do potrzeb pracowników biur, z możliwością wykorzystania tej przestrzeni do treningów grupowych o różnym charakterze np. streching, joga, zdrowy kręgosłup, trening siłowy, tlenowy, treningi dla mam itd.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób stworzenie "Biurowej Strefy zdrowia” wpływa na efektywność pracowników. Wnioski są poparte badaniami naukowymi przeprowadzanymi na pracownikach firm, które wdrażały różnego rodzaju aktywności fizyczne.

 1. Trening w miejscu pracy bez konieczności tracenia czasu na dojazdy. Dzięki "Biurowej Strefie Zdrowia" pracownicy mogą ćwiczyć przed pracą, w przerwach lub po pracy, unikając konieczności podróżowania w godzinach szczytu. W innym artykule omówiliśmy,  jak trening przed pracą zwiększa efektywność w ciągu dnia, zwiększając produkcję serotoniny i dopaminy, obniżając stres i poprawiając samopoczucie.

 2. Regularne integracje zespołowe. "Biurowa Strefa Zdrowia" to doskonałe miejsce do integracji pracowników. Korzystając z tych samych zajęć, pracownicy mają szansę lepiej się poznać, co może poprawić komunikację i skuteczność pracy. Badania[1] przeprowadzone przez uczestników wykazały, że aktywność fizyczna wzmacnia więzi między kolegami z pracy.

  Wpływ ćwiczeń fizycznych w miejscu pracy na integrację zespołu rozwinęliśmy dodatkowo w artykule o skutecznej integracji zespołu.
 1. Wizerunek pracodawcy a wyposażenie biura. Tworzenie "Biurowej Strefy Zdrowia" sprzyja poprawie zdrowia pracowników i korzystnie wpływa na wizerunek firmy, przyciągając nowych pracowników. To pomaga w retencji i rekrutacji pracowników.

 2. Zajęcia dostosowane do pracowników. "Biurowa Strefa Zdrowia" oferuje korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, zapewniając różnorodne zajęcia i pomagając w walce z dolegliwościami związanymi z długotrwałym siedzeniem przed komputerem. Badania pokazują, że wiele osób cierpi na bóle mięśniowo-szkieletowe, co może być złagodzone przez regularne ćwiczenia. Ponadto, ćwiczenia w miejscu pracy pomagają w radzeniu sobie ze stresem.

  Jak pokazują badania [2] 40% pracowników doświadcza dolegliwości z układem mięśniowo-szkieletowym, które objawiają się np. bólami pleców i karku.

  W dodatkowym artykule opisaliśmy wnioski z tych badań oraz wpływ ww. dolegliwości na efektywność pracowników.

  Ciekawym uzupełnieniem aktywności fizycznej jest wprowadzenie biurek stojąco-siedzących, a ich wpływ omówiliśmy w artykule który znajdziesz TUTAJ.

  W tym artykule omówiliśmy dokładniej, dlaczego ćwiczenia w miejscu pracy są sposobem na walkę z wypaleniem zawodowym i stresem. Jak pokazują przedstawione w nim badania[3], aż 43% pracowników cierpi na niezdrowe poziomy stresu w pracy!

 

Kiedy zatem warto pomyśleć o projekcie „Biurowej Strefy Zdrowia”?

Odpowiedź na to pytanie z punktu widzenia organizacji przygotowaliśmy w tym artykule.

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Ciebie checklistę, która przeprowadzi Cię krok po kroku przez realizację projektu! Możesz ją pobrać TUTAJ.

Przykłady naszych realizacji:

LiveUp

realizacja Easy

02

To oczywiste, że efektywność pracy zależy od wielu innych czynników! 

To nic innego jak końcowy rezultat wykonywanych przez pracownika działań, określany jako stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.

Czynniki wpływające na efektywność pracy:

 1. Środowisko pracy: Przyjazna atmosfera i odpowiednie wyposażenie biura mają kluczowe znaczenie. Zapewnienie spokojnego środowiska i wysokiej jakości sprzętu pomaga pracownikom wykonywać zadania efektywnie.
 2. Motywacja pracowników: Wysoki poziom motywacji jest kluczowy. Pracownicy pracują efektywniej, gdy rozumieją cele swojej pracy i widzą, co zyskają po jej wykonaniu.
 3. Produktywność pracowników: Wydajne wykorzystywanie czasu to istotny element efektywności pracy.
 4. Sposoby komunikacji: Otwarta komunikacja między członkami zespołu i kadrą zarządzającą pomaga szybko uzyskiwać potrzebne informacje.
 5. Metody zarządzania zespołem: Odpowiedni podział zadań i klarowna struktura organizacyjna są kluczowe.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad higieny pracy wpływa pozytywnie na efektywność.

Strategie poprawy efektywności pracy:

 1. Jasno określone cele i delegowanie zadań: Komunikowanie celów i klarowne delegowanie zadań motywuje pracowników i pomaga im skupić się na istotnych zadaniach.
 2. Adekwatne wynagrodzenie: Odpowiednie płace i premie za osiągnięcia motywują pracowników do wydajnej pracy.
 3. Regularne przerwy: Planowanie pracy z uwzględnieniem regularnych przerw pomaga pracownikom utrzymać wydajność.

Poprawa efektywności pracy to klucz do osiągnięcia biznesowych celów organizacji. Rozważając te czynniki i strategie, można osiągnąć lepsze wyniki i zadowolenie pracowników.


[1] https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/26411/1/master_maren_wenker.pdf

[2] https://www.scielo.br/j/rbfis/a/GVZBFxm4ysJkYCyN3TXqXZb/?lang=en

[3] https://peerj.com/articles/891/

Post by Andrzej Baj
października 19, 2023