Skip to main contentStreszczenie: 

Badanie[1] analizuje wpływ wprowadzenia biurek siedząco-stojących w miejscu pracy na zdrowie i produktywność pracowników biurowych. Po trzymiesięcznym badaniu czas spędzany na siedzeniu w pracy zmniejszył się w grupie interwencyjnej. Poprawiło się również subiektywnie odczucie zdrowia oraz zmniejszył się ból karku i ramion.

W badaniu [2] zaobserwowano spadek średniego dziennego czasu spędzanego w pozycji siedzącej o 84 do 116 minut. 

praca siedząca 2 (1)


Wstęp: 

Długotrwałe siedzenie w pracy jest coraz częściej uznawane za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. W odpowiedzi na te obawy, stanowiska siedząco-stojące stają się coraz bardziej popularne. 

Metodologia: 

Porównano grupę korzystającą z biurek siedząco-stojących z grupą kontrolną korzystającą z tradycyjnych biurek przez trzy miesiące. 

Wyniki i korzyści: 

Na początku badania czas spędzany na siedzeniu podczas godzin pracy wynosił około 60% zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej. 

Po trzech miesiącach interwencji w grupie korzystającej z biurek siedząco-stojących zaobserwowano znaczący spadek w czasie spędzanym na siedzeniu w porównaniu z grupą kontrolną. 

Uczestnicy korzystający z biurek siedząco-stojących zgłaszali większą witalność w pracy, co skutkowało wyższym poziomem zaangażowania i lepszą samooceną ich wydajności pracy. 

Subiektywne odczucie zdrowia uczestników poprawiło się, w szczególności w odniesieniu do dolegliwości bólowych szyi i ramion. 

Chociaż nie zaobserwowano zmian w poziomie aktywności fizycznej, uczestnicy grupy badanej  poczuli się bardziej świadomi korzyści zdrowotnych płynących z unikania nadmiernego siedzenia. 

Powyższe korzyści zaobserwowano nawet pomimo braku szkolenia w wykorzystaniu biurek siedząco-stojących. 

Wnioski: 

Wprowadzenie stanowisk siedząco-stojących może przyczynić się do zmniejszenia czasu spędzanego na siedzeniu oraz poprawy subiektywnego odbioru zdrowia.

Pracownicy korzystający z takich stanowisk odnotowali liczne korzyści, w tym większą witalność w pracy oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

Aktywność fizyczna pracowników nie uległa zwiększeniu co sugeruje, że warto zastanowić się nad połączeniem biurek stojąco-siedzących jako profilaktyki wraz z firmową strefą aktywności fizycznej, aby uzyskać efekty synergii.

Jeśli chcesz podnieść efektywność Twojego zespołu poprzez treningi poranne i chcesz stworzyć siłownię biurową, skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w tworzeniu zdrowego środowiska pracy. Razem możemy osiągnąć więcej. 

 


[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8582919/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6517221/

Post by Andrzej Baj
października 6, 2023