Skip to main content

Wstęp

W dobie zwiększonej konkurencji i ciągłego poszukiwania talentów, firmy inwestują w różne inicjatywy mające na celu zwiększenie zadowolenia i zaangażowania pracowników.

Jednym z nowoczesnych podejść jest wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do codziennych rutyn firm. Ale czy takie podejście ma realny wpływ na integrację zespołu i jego relacje z organizacją?

Budowanie więzi poprzez aktywność fizyczną

Badanie[1] przeprowadzone w jednej z firm technologicznych pokazało, że regularne ćwiczenia fizyczne w miejscu pracy mają znaczący wpływ na integrację zespołu.

Uczestnicy wskazali, że dzięki takim aktywnościom poczuli się bardziej związani z kolegami z pracy i z samą firmą. Było to szczególnie ważne w kontekście pracy zdalnej, gdzie wiele osób jest odizolowanych od swojego zespołu.

Wprowadzenie takich inicjatyw, jak wspólne ćwiczenia czy zajęcia sportowe, nie tylko poprawia kondycję fizyczną pracowników, ale także promuje kulturę współpracy, wzajemnego wsparcia i zrozumienia w zespole.

Wskazuje to na to, że nie tylko zdrowie, ale także relacje interpersonalne i zaangażowanie w firmę można wzmacniać poprzez aktywność fizyczną.

Jak skutecznie wdrażać ćwiczenia w miejscu pracy?

Kluczową kwestią jest dostosowanie oferty ćwiczeń do potrzeb i oczekiwań pracowników. Jak pokazało badanie, ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do informacji o nadchodzących zajęciach, na przykład poprzez wpisy w kalendarzu firmowym. Dzięki temu mogą lepiej planować swój dzień i uczestniczyć w wybranych zajęciach.

Dobrowolność uczestnictwa jest kluczowa. Wprowadzenie różnorodnych programów pozwoli pracownikom wybrać takie ćwiczenia, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom i poziomowi sprawności. Ponadto, inicjatywy promujące aktywność fizyczną mogą być świetnym sposobem na promocję wartości firmy, takich jak dbałość o zdrowie pracowników czy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Podsumowanie

Jak pokazuje badanie, ćwiczenia fizyczne w miejscu pracy są nie tylko inwestycją w zdrowie pracowników, ale także skutecznym narzędziem budowania zespołu i wzmocnienia więzi z organizacją. Aktywność fizyczna może stać się kluczem do budowania silnych, zintegrowanych zespołów gotowych do wspólnego dążenia do sukcesu.

Jeśli chcesz podnieść efektywność Twojego zespołu poprzez treningi poranne i chcesz stworzyć siłownię biurową, skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w tworzeniu zdrowego środowiska pracy. Razem możemy osiągnąć więcej. 

 


[1] https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/26411/1/master_maren_wenker.pdf

Post by Andrzej Baj
października 6, 2023