Skip to main content

Wnioski z badań 

Problemy z bólem pleców i karku stają się coraz bardziej powszechne w miejscach pracy, zarówno w sektorze biurowym, jak i przemysłowym.

Według metaanalizy z 18 badań[1], aż 40% pracowników doświadcza dolegliwości związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.

ból karku

Spadek Produktywności 

Problemy zdrowotne wpływają na 20-30% spadek efektywności pracowników. 

Absencja i Fluktuacja 

Problemy z karkiem i bólem pleców są jednymi z częstych  przyczyn krótko- i długoterminowych zwolnień. Powracający ból często wymaga rehabilitacji oraz utrudnia funkcjonowanie. Zgodnie z badaniem, prowadzi do zauważalnego spadku produktywności i wzrostu kosztów związanych z absencją pracowników, zastępstwem lub przeszkoleniem nowych pracowników. 

Powyższe wyzwania wpływają na efektywność pracowników, wyniki finansowe organizacji oraz satysfakcję pracowników. W tym kontekście warto rozważyć wdrożenie programu ćwiczeń w miejscu pracy jako jednej z kluczowych strategii zarządzania. 

Korzyści z Wprowadzenia Programu Ćwiczeń w Miejscu Pracy 

Zdrowie i produktywność 

Program ćwiczeń, ukierunkowany na wzmocnienie mięśni szkieletowych, może znacząco zmniejszyć liczbę zwolnień lekarskich i zwiększyć produktywność. Wzmocnione mięśnie lepiej radzą sobie z siedzącym trybem pracy, co przekłada się na obniżenie poziomu bólu, a z czasem nawet jego ustąpienie.  

Satysfakcja, lojalność oraz częstsza praca z biura

Wprowadzenie takiego programu jest również sygnałem dla pracowników, że firma dba o ich zdrowie i samopoczucie, co wpływa na zwiększenie satysfakcji i lojalności. 

Może to być dodatkowy element benefitów pracowniczych, który realnie wpłynie na komfort codziennego funkcjonowania pracowników oraz zachęci ich do przychodzenia do biura. 

Dodatkowo program taki można w łatwy sposób uzupełnić o dodatkowe formy aktywności fizycznej w miejscu pracy takie jak zajęcia grupowe mające na celu integrację między pracownikami. 

Jeśli chcesz podnieść efektywność Twojego zespołu poprzez treningi poranne i chcesz stworzyć siłownię biurową, skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w tworzeniu zdrowego środowiska pracy. Razem możemy osiągnąć więcej. 


[1] https://www.scielo.br/j/rbfis/a/GVZBFxm4ysJkYCyN3TXqXZb/?lang=en

 

Post by Andrzej Baj
października 5, 2023